MISJE


MERCURY 7 - pierwsze kroki w przestrzeni

ASTRONAUCI MERCURY 7
Na zdjęciu astronauci programu Mercury 7. Od lewej: Scott Carpenter, L. Gordon Cooper, Jr., John H. Glenn, Jr., Virgil I. "Gus" Grissom, Walter M. Schirra, Jr., Alan B. Shepard, Jr. i Donald K. "Deke" Slayton.

7 pażdziernika 1958 roku NASA (National Aeronautics and Space Administration) ogłosiła Projekt Mercury, swoje pierwsze ważne przedsięwzięcie. Postawiono trzy główne cele programu: umieszczenie załogowego statku kosmicznego na orbicie ziemskiej, obserwacja zachowania człowieka w takich warunkach oraz bezpieczny powrót na powierzchnię. Na tym etapie istniało jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi. Czy człowiek jest zdolny wydajnie funkcjonować jako pilot, mechanik i badacz w trudnych warunkach braku przyciągania ziemskiego? Jeśli tak, to kto będzie odpowiednią osobą zdolną sprostać temu wyzwaniu?

W skład Komitetu Selekcyjnego NASA wchodzili doświadczeni piloci: Charles Donlan, Warren North, Stanley White i William Argerson, a także grupa lekarzy lotniczych, psychiatrów i psychologów. Komitet uznał że nietypowe warunki związane z lotem kosmicznym są dobrze znane doświadczonym wojskowym pilotom oblatywaczom. W styczniu 1959, komitet otrzymał listę 508 uzdolnionych pilotów doświadczalnych. 110 kandydatów zostało wstępnie przyjętych i wezwanych do dalszych testów. Po okresie krótszym niż jeden miesiąc, w wyniku różnorodnych wywiadów i testów pisemnych, Komitet Selekcyjny NASA zatwierdził grupę 32 kandydatów.
Testy sprawnościowe - Carpenter
Każdy z kandydatów przechodził jeszcze bardziej zaostrzone testy fizyczne i psychologiczne. Z grupy 32 kandydatów, 18-stu zostało zarekomendowanych do Projektu Mercury, bez dalszych zastrzeżeń medycznych. 1 kwietnia 1959, Robert Gilruth, kierownik Kosmicznej Grupy Zadaniowej (Space Task Group), do której należeli także Donlan, North i White, wybrali pierwszych astronautów amerykańskich. Tak zwaną "Siódemkę Mercury" (The "Mercury Seven") stanowili: Scott Carpenter, L. Gordon Cooper Jr., John H. Glenn Jr., Virgil I. "Gus" Grissom, Walter M. Schirra Jr., Alan B. Shepard Jr., oraz Donald K. "Deke" Slayton.
Siódemka astronautów

Na konferencji prasowej w Waszyngtonie, 9 kwietnia 1959, NASA przedstawiła "the Mercury Seven" opinii publicznej. Prasa, a później cała opinia publiczna, zaczęli traktować ich jak bohaterów, ucieleśniających nowy duch eksploracji kosmicznej. Każdy z nich (za wyjątkiem Slayton'a, który został uziemiony z powodu uprzednio nie wykrytych komplikacji serca, lecz później odbył lot jako członek załogi Apollo Sojuz) pomyślnie odbyli swoje loty w projekcie Mercury. Podczas 5-ciu lat trwania projektu, przeprowadzono sześć lotów załogowych i osiem lotów bezzałogowych, udowadniając, że loty kosmiczne z człowiekiem na pokładzie są rzeczywiście możliwe. Misje te utorowały drogę programom Gemini i Apollo oraz wszystkim przyszłym lotom załogowym.